FEDEK

Öğretim Amaçları

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Biyoloji Bölümünün öğretim amaçları aşağıda verilmiştir.
ÖA1. Biyoloji bilimi alanında ileri düzeyde teorik ve teknik bilgileri öğrenmiş ve altyapısı kavramış
ÖA2. Gerçek yaşamda karşılaşılan disiplinler arası problemlerin çözümünde biyolojiyi kullanabilen
ÖA3. Etik değerleri özümsemiş
ÖA4. Bilimsel Araştırma ve Geliştirmeye önem veren
ÖA5. Analitik düşünerek sonuç çıkarımı yapabilen
ÖA6. Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş
ÖA7. Öğrendiği bilgileri farklı eğitim seviyesinde eğitim alan bireylere aktarabilen,
ÖA6. Dünyadaki paydaşları ile ortak bir dile sahip uzman bireyler yetiştirmektir.