FEDEK ve Bölüm Kalite

FEDEK Vizyon Misyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Öngörü (Vizyon)


Temel ve beşeri bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma ve uygulama yapan bir bölüm olmaktır.


Özgörev (Misyon)


Atatürk ilkeleri ışığında, yüksek öğretim ilke ve yasaları çerçevesinde temel ve beşeri bilimler alanında eğitim, araştırma ve toplum hizmetleri sağlamak; ulusal ve uluslar arası düzeyde bilim üreten, araştırıcı, kendine güvenen, bilimsel etiğe bağlı, çağdaş, toplumsal ve bilimsel değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.


Temel Değerler

  • Güvenlik, sağlık ve toplumun refahını üstün tutmak,
  • Bilimsel ve akademik etik kurallarına bağlı olmak,
  • Katılımcı ve paylaşımcı olmak,
  • Yenilikçi araştırmacılar olmak.