FEDEK

FEDEK Kurulları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

FEDEK AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI İÇİN OLUŞTURULAN KURULLARKurul Adı

Kurul Üyeleri

2019-2020 Dönemleri için Seçilenler

Eşgüdüm Kurulu

Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Kemal BÜYÜKGÜZEL

Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Mustafa SÖZEN

Doç. Dr. Ayşe KAPLAN

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Kemal BÜYÜKGÜZEL

Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Mustafa SÖZEN

Doç. Dr. Ayşe KAPLAN

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Ders Programı İzleme ve Geliştirme Kurulu

Bölümün Kadrolu Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL

Prof. Dr. Mustafa SÖZEN

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç. Dr. Ayşe KAPLAN

Doç. Dr. Ersöz GONCA

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Bölümün Kadrolu Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL

Prof. Dr. Mustafa SÖZEN

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç. Dr. Ayşe KAPLAN

Doç. Dr. Ersöz GONCA

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Altyapı Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı (Altyapıdan Sorumlu)

Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Laboratuar Sorumluları

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç. Dr. Ersöz GONCA

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Bölüm Başkan Yardımcısı (Altyapıdan Sorumlu)

Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Laboratuar Sorumluları

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç. Dr. Ersöz GONCA

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Öğrenci İlişkileri Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Öğrenci Danışmanları

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Arş. Gör. A. Dilek UNAN

Arş. Gör. Havva ATAR

Öğrenci Temsilcileri

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Öğrenci Danışmanları

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Arş. Gör. A. Dilek UNAN

Arş. Gör. Havva ATAR

Öğrenci TemsilcileriÖlçme-Değerlendirme Kurulu

İki Öğretim Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi FARUK ÇOLAK

Araştırma Görevlileri ve Uzmanlar

Arş. Gör. Ayşe Dilek UNAN

Arş. Gör. Havva ATAR

İki Öğretim Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi FARUK ÇOLAK

Araştırma Görevlileri ve Uzmanlar

Arş. Gör. Ayşe Dilek UNAN

Arş. Gör. Havva ATAR

Kalite Kurulu

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Dr. Öğr. Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Dr. Öğr. Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Paydaşlar Danışma Kurulu

Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Kemal BÜYÜKGÜZEL

İki Öğretim Üyesi

Doç.Dr.Muhammet ÖREN, Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dış Paydaşlar

Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Kemal BÜYÜKGÜZEL

İki Öğretim Üyesi

Doç.Dr.Muhammet ÖREN, Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dış Paydaşlar

Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Kurulu

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Arş. Gör. Ayşe Dilek UNAN

Arş. Gör. Havva ATAR

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Arş. Gör. Ayşe Dilek UNAN

Arş. Gör. Havva ATAR

Halkla İlişkiler ve Etkinlikler Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı (Bilgi-İşlem İşlerinden Sorumlu)

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Bölüm Web Sayfası Sorumluları

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Bölüm Başkan Yardımcısı (Bilgi-İşlem İşlerinden Sorumlu)

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Bölüm Web Sayfası Sorumluları

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Bölüm Dışı Öğretim Üyelerince Verilen Derslerin Dosyalarını Denetleme Kurulu

Üç Öğretim Elemanı

Doç. Dr. Ersöz GONCA

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Üç Öğretim Elemanı

Doç. Dr. Ersöz GONCA

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Mezunlarla İletişim Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

İki Öğretim Elemanı

Arş. Gör. Ayşe Dilek UNAN,

Arş. Gör. Havva ATAR

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

İki Öğretim Elemanı

Arş. Gör. Ayşe Dilek UNAN,

Arş. Gör. Havva ATAR

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin