FEDEK ve Bölüm Kalite

FEDEK Kurulları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

FEDEK AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI İÇİN OLUŞTURULAN KURULLAR

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı FEDEK Kurullar


Kurul Adı

Kurul Üyeleri

Eşgüdüm Kurulu

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Mustafa SÖZEN

Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Prof. Dr. Ersöz GONCA

Prof. Dr. Muhammet ÖREN

Dr. Öğr. Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Ders Programı İzleme ve Geliştirme Kurulu

Bölümün Kadrolu Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Mustafa SÖZEN

Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Prof. Dr. Ersöz GONCA

Prof. Dr. Muhammet ÖREN

Doç. Dr. Ayşe KAPLAN

Dr. Öğr. Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğr. Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğr. Üyesi Faruk ÇOLAK

Altyapı Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı (Altyapıdan Sorumlu)

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Prof. Dr. Muhammet ÖREN

Laboratuar Sorumluları

Dr. Öğr. Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğr. Üyesi Faruk ÇOLAK

Arş. Gör. Dr. Ayşe Dilek UNAN

Öğrenci İlişkileri Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ersöz GONCA

Öğrenci Danışmanları

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç. Dr. Ayşe KAPLAN

Dr. Öğr. Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğr. Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğr. Üyesi Faruk ÇOLAK

Öğrenci Temsilcileri

Ölçme-Değerlendirme Kurulu

İki Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğr. Üyesi Faruk ÇOLAK

Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Dr. Ayşe Dilek UNAN, Arş. Gör. Havva ATAR, Arş. Gör. Banu Ülkü ÇAKIR

Kalite Kurulu

Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Dr. Öğr. Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Paydaşlar Danışma Kurulu

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

İki Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Muhammet ÖREN, Dr. Öğr. Üyesi Şenol ALAN

Paydaşlar

Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama /Yürütme Kurulu

Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Muhammet ÖREN

Öğretim Elemanları:

Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL

Dr. Öğr. Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğr. Üyesi Faruk ÇOLAK

Arş. Gör. Dr. Ayşe Dilek UNAN

Arş. Gör. Havva ATAR

Arş. Gör. Banu Ülkü ÇAKIR

Bilgi İşlem Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ersöz GONCA

Bölüm Web Sayfası Sorumlsu

Dr. Öğr. Üyesi Faruk ÇOLAK

Halkla İlişkiler ve Etkinlikler Kurulu

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Hatice Çölgeçen

Öğretim Elemanları:

Arş. Gör. Dr. Ayşe Dilek UNAN

Arş. Gör. Havva ATAR

Arş. Gör. Banu Ülkü ÇAKIR

Bölüm Dışı Öğretim Üyelerince Verilen Derslerin Dosyalarını Denetleme Kurulu

Üç Öğretim Elemanı

Prof. Dr. Ersöz GONCA

Dr. Öğr. Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Şenol ALAN

Mezunlarla İletişim Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Muhammet ÖREN

Üç Öğretim Elemanı

Arş. Gör. Dr. Ayşe Dilek UNAN

Arş. Gör. Havva ATAR

Arş. Gör. Banu Ülkü ÇAKIR

 

  
Kurul Adı

Kurul Üyeleri

2019-2020 Dönemleri için Seçilenler

Eşgüdüm Kurulu

Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Kemal BÜYÜKGÜZEL

Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Mustafa SÖZEN

Doç. Dr. Ayşe KAPLAN

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Kemal BÜYÜKGÜZEL

Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Mustafa SÖZEN

Doç. Dr. Ayşe KAPLAN

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Ders Programı İzleme ve Geliştirme Kurulu

Bölümün Kadrolu Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL

Prof. Dr. Mustafa SÖZEN

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç. Dr. Ayşe KAPLAN

Doç. Dr. Ersöz GONCA

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Bölümün Kadrolu Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL

Prof. Dr. Mustafa SÖZEN

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç. Dr. Ayşe KAPLAN

Doç. Dr. Ersöz GONCA

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Altyapı Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı (Altyapıdan Sorumlu)

Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Laboratuar Sorumluları

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç. Dr. Ersöz GONCA

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Bölüm Başkan Yardımcısı (Altyapıdan Sorumlu)

Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Laboratuar Sorumluları

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç. Dr. Ersöz GONCA

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Öğrenci İlişkileri Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Öğrenci Danışmanları

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Arş. Gör. A. Dilek UNAN

Arş. Gör. Havva ATAR

Öğrenci Temsilcileri

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Öğrenci Danışmanları

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Arş. Gör. A. Dilek UNAN

Arş. Gör. Havva ATAR

Öğrenci TemsilcileriÖlçme-Değerlendirme Kurulu

İki Öğretim Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi FARUK ÇOLAK

Araştırma Görevlileri ve Uzmanlar

Arş. Gör. Ayşe Dilek UNAN

Arş. Gör. Havva ATAR

İki Öğretim Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi FARUK ÇOLAK

Araştırma Görevlileri ve Uzmanlar

Arş. Gör. Ayşe Dilek UNAN

Arş. Gör. Havva ATAR

Kalite Kurulu

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Dr. Öğr. Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Dr. Öğr. Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Paydaşlar Danışma Kurulu

Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Kemal BÜYÜKGÜZEL

İki Öğretim Üyesi

Doç.Dr.Muhammet ÖREN, Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dış Paydaşlar

Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Kemal BÜYÜKGÜZEL

İki Öğretim Üyesi

Doç.Dr.Muhammet ÖREN, Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dış Paydaşlar

Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Kurulu

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Arş. Gör. Ayşe Dilek UNAN

Arş. Gör. Havva ATAR

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Arş. Gör. Ayşe Dilek UNAN

Arş. Gör. Havva ATAR

Halkla İlişkiler ve Etkinlikler Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı (Bilgi-İşlem İşlerinden Sorumlu)

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Bölüm Web Sayfası Sorumluları

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Bölüm Başkan Yardımcısı (Bilgi-İşlem İşlerinden Sorumlu)

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Bölüm Web Sayfası Sorumluları

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Bölüm Dışı Öğretim Üyelerince Verilen Derslerin Dosyalarını Denetleme Kurulu

Üç Öğretim Elemanı

Doç. Dr. Ersöz GONCA

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Üç Öğretim Elemanı

Doç. Dr. Ersöz GONCA

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Mezunlarla İletişim Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

İki Öğretim Elemanı

Arş. Gör. Ayşe Dilek UNAN,

Arş. Gör. Havva ATAR

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

İki Öğretim Elemanı

Arş. Gör. Ayşe Dilek UNAN,

Arş. Gör. Havva ATAR