FEDEK

Fedek Formlar

Küçült Yazı Tipi Büyüt
FEDEK FORMLARI
 2018-2019 Güncel Formlar
Form 10 Ders Tanıtım Formu
Form 11 Ders Uygulama Belgesi
Form 08 Ders Dosyası Değerlendirme Formu
Form 9a 2018-2019 Ders açma-Değiş.
Form 12a 2018-2019 Güz Dönemi Ders İçeriği
Form 12b 2018-2019 Güz Dönemi Öğrenci Çalışmaları
From 13 Ders İletişim Bilgileri Formu
Öğretim Üyesi Bilgi Formu
Eski Dönemler İçin Formlar
FRM.08 Ders Dosyaları Değerlendirme Formu
FRM.09a Yeni Ders Açma / Ders Değişikliği Başvuru Formu
FRM.10 Ders Tanıtım Formu
FRM.11 Ders Uygulama Belgesi Formu
FRM.12a Dosya İçeriği Formu (Ders Notları Dosyası için)
FRM.12b Dosya İçeriği Formu (Öğrenci Çalışmaları Dosyası için)
FRM.13 Ders İletişim Bilgileri Formu
 
FEDEK ANKETLERİ
 
FRM.01 Yeni Öğrenci Anket Formu
FRM.02a Danışmanın Öğrenciyi Değerlendirme Formu
FRM.02b Öğrencinin Danışmanı Değerlendirme Formu
FRM.03 Öğretim Elemanı – Ders Değerlendirme Formu
FRM.04 Bilgi Toplama Anketi
FRM.05 Yeni Mezunlar Anket Formu
FRM.06 Eski Mezunlar Anket Formu
FRM.07a İşveren / Yönetici Anket Formu
FRM.07b Staj Değerlendirme Anket Formu
 
FEDEK BELGELERİ
 
Öğrenci Not Dağılımı (Bağıl Değerlendirme)
Öğrenci Not Dağılımı
Özgeçmiş
Öğretim Üyesi Bilgi Formu
-Fedek Ara, Genel, Bütünleme Sınav Programı
2011-2012 Bahar Ara Sınav Programı
2011-2012 Bahar Genel sınav Programı
2011-2012 Bahar Bütünleme Sınav Programı
2012-2013 Güz Ara Sınav Programı
2012-2013 Güz Genel Sınav Programı
2012-2013 Güz Bütünleme Sınav Programı
2012-2013 Bahar Ara Sınav Programı
2012-2013 Bahar Genel Sınav Programı
2012-2013 Bahar Bütünleme Sınav Programı
2013-2014 Güz Ara Sınav Programı
2013-2014 Güz Genel Sınav Programı
2013-2014 Güz Bütünleme Sınav Programı
2013-2014 Bahar Ara Sınav Programı
2013-2014 Bahar Genel Sınav Programı
2013-2014 Bahar Bütünleme Sınav Programı
2014-2015 Güz Ara Sınav Programı
2014-2015 Güz Genel Sınav Programı
2014-2015 Güz Bütünleme Sınav Programı
2014-2015 Bahar Ara Sınav Programı
2014-2015 Bahar Genel Sınav Programı
2014-2015 Bahar Bütünleme Sınav Programı
2015-2016 Güz Ara Sınav Programı
2015-2016 Güz Genel Sınav Programı
2015-2016 Güz Bütünleme Sınav Programı
2015-2016 Bahar Ara Sınav Programı
015-2016 Bahar Genel Sınav Programı
015-2016 Bahar Bütünleme Sınav Programı
2016-2017 Güz Ara Sınav Programı
2016-2017 Güz Genel Sınav Programı
2016-2017 Güz Bütünleme Sınav Programı
2016-2017 Bahar Arasınav-Genelsınav-Butunleme
2017-2018 Güz Arasınav-Genelsınav-Butunleme- Programı
2017-2018 Bahar  Arasınav-Genelsınav-Butunleme- Programı
2018-2019 Güz  Arasınav-Genelsınav-Butunleme- Programı
2018-2019 Bahar  Arasınav-Genelsınav-Butunleme- Programı
 
-Fedek Haftalık Ders Programı
2011-2012 Bahar
2012-2013 Güz
2012-2013 Bahar
2013-2014 Güz
2013-2014 Bahar
2014-2015 Güz
2014-2015 Bahar
2016-2017 Güz
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
-Akademik Takvim
2011-2012 Bahar 
2012-2013 Güz
2012-2013 Bahar
2013-2014 Güz
2013-2014 Bahar
2014-2015 Güz
2014-2015 Bahar
2015-2016 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Güz
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
-Öğretim Üyesi Ders Görevlendirmeleri
2011-2012 Bahar
2012-2013 Güz
2012-2013 Bahar
2013-2014 Güz
2013-2014 Bahar
2014-2015 Güz
2014-2015 Bahar
2015-2016 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Güz
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
-Ara Sınav ve Telafi Sınavlarının Tarihlerinin Belirlenmesine Yönelik Yönetim Kurulu Kararı
2011-2012 Bahar
2012-2013 Güz
2012-2013 Bahar
2013-2014 Güz
2013-2014 Bahar
2014-2015 Güz
2014-2015 Bahar
2016-2017 Güz
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
-Tek Ders Sınav Tarihlerinin Belirlenmesine Yönelik Yönetim Kurulu Kararı
2011-2012 Bahar
2012-2013 Güz
2012-2013 Bahar
2013-2014 Güz
2013-2014 Bahar
2014-2015 Güz
2014-2015 Bahar
2015-2016 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Güz
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2018 Bahar
2018-2018 Bahar
2019-2018 Bahar
2019-2018 Bahar
-Yıl içi çalışmaları ile ara sınavların başarı notuna katkı oranı kararı
2011-2012 Bahar
2012-2013 Güz ve Bahar
2014-2015 Güz ve Bahar
2015-2016 Güz ve Bahar
2016-2017 Güz ve Bahar
2016-2017 Güz ve Bahar
-Devam koşulu yerine getirilen dersler için devam şartı ile ilgili karar
2011-2012 Bahar
2012-2013 Güz ve Bahar
2013-2014 Güz ve Bahar
2014-2015 Güz ve Bahar
2014-2015 Güz ve Bahar
2016-2017 Güz ve Bahar
2017-2018 Güz ve Bahar
2019-2020 Güz ve Bahar
-Dış Paydaşlar Danışma Kurulu Toplantı Kararı 2011-2012 (Bahar)
-Dış Paydaşlar Danışma Kurulu Toplantı Kararı 2012-2013 (Güz)
-Dış Paydaşlar Danışma Kurulu Toplantı Kararı 2012-2013 (Bahar)
-Dış Paydaşlar Danışma Kurulu Toplantı Kararı 2013-2014 (Güz)
-Dış Paydaşlar Danışma Kurulu Toplantı Kararı 2016-2017 (Güz)
-Dış Paydaşlar Danışma Kurulu Toplantı Kararı 2016-2017 (Bahar)
-Dış Paydaşlar Danışma Kurulu Toplantı Kararı 2017-2018 (Güz)
-Laboratuar ve Uygulama Defteri
-EOBS Öğrenme Çıktıları
 
ÖRNEK YAZILAR
 
-Klasör Arkası Yazı Örneği
-Aynı Dosya içinde Dönemleri Ayıran Yazı Örneği
-FEDEK Dosya Hazırlama Duyurusu

 

 

FEDEK BÖLÜM DOSYA LİSTESİ

 •  

Öğretim Planları

 •  

Öğretim Elemanı Özgeçmişleri

 •  

Alt Yapı

 •  

Haftalık Ders Programları

 •  

Eğitim Programı

 •  

Stajlar

 •  

Erasmus Öğrenci Değişimi Erasmus Yaz Stajı

 •  

Öğretim Üyesi Bilgi Formu

 •  

2011-2012 Bahar Görevlendirme Ve Yönetim Kurulu Kararı Evrakları

 •  

2012-2013 Güz Görevlendirme Ve Yönetim Kurulu Kararı Evrakları

 •  

2012-2013 Bahar Görevlendirme Ve Yönetim Kurulu Kararı Evrakları

 •  

2013-2014 Güz Görevlendirme Ve Yönetim Kurulu Kararı Evrakları

 •  

2013-2014 Bahar Görevlendirme Ve Yönetim Kurulu Kararı Evrakları

 •  

Faaliyet Raporları

 •  

Program Çıktıları-Dersler

 •  

Danışmanlık Dosyaları

 •  

Öğrenciler

 •  

Ders Değerlendirme Komisyonu Raporları

 •  

Ders Değerlendirme Raporu Dosyası

 •  

Öğrenci-Danışman Değerlendirme Anketleri

 •  

Mezun Öğrenci İletişim Bilgileri

 •  

Bilgi Toplama Anketi

 •  

Danışman-Öğrenci Değerlendirme Anketleri

 •  

Kurullar

 •  

İşveren-Yönetici Görüş Dosyası

 •  

Ölçme Değerlendirme

 •  

Diploma Çalışmaları

 •  

Öğrenci Yabancı Dil Belgeleri

FEDEK Kurulları

FEDEK AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI İÇİN OLUŞTURULAN KURULLAR

Kurul Adı

Kurul Üyeleri

2012-2013 Dönemleri için Seçilenler

Eşgüdüm Kurulu

Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Kemal BÜYÜKGÜZEL

Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Mustafa SÖZEN

Prof.Dr.Güray UYAR

Doç.Dr.Ayşe KAPLAN

Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Kemal BÜYÜKGÜZEL

Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Mustafa SÖZEN

Prof.Dr.Güray UYAR

Doç.Dr.Ayşe KAPLAN

Ders Programı İzleme ve Geliştirme Kurulu

Bölümün Kadrolu Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Mustafa SÖZEN

Prof.Dr.Güray UYAR

Doç.Dr. Ayşe KAPLAN

Doç.Dr.Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç.Dr.Ferhat MATUR

Yrd.Doç.Dr. Ersöz GONCA

Yrd.Doç.Dr. Muhammet ÖREN

Yrd.Doç.Dr. Şenol ALAN

Yrd. Doç. Dr. Ceran ŞEKERYAPAN

Bölümün Kadrolu Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Mustafa SÖZEN

Prof.Dr.Güray UYAR

Doç.Dr. Ayşe KAPLAN

Doç.Dr.Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç.Dr.Ferhat MATUR

Yrd.Doç.Dr. Ersöz GONCA

Yrd.Doç.Dr. Muhammet ÖREN

Yrd.Doç.Dr. Şenol ALAN

Yrd. Doç. Dr. Ceran ŞEKERYAPAN

Altyapı Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı (Altyapıdan Sorumlu)

Doç.Dr.Hatice ÇÖLGEÇEN

Laboratuar Sorumluları

Doç.Dr.Ayşe KAPLAN

Bölüm Başkan Yardımcısı (Altyapıdan Sorumlu)

Doç.Dr.Hatice ÇÖLGEÇEN

Laboratuar Sorumluları

Doç.Dr.Ayşe KAPLAN

Öğrenci İlişkileri Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç.Dr.Hatice Çölgeçen

Öğrenci Danışmanları

Doç.Dr. Ayşe KAPLAN

Doç.Dr.Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç.Dr.Ferhat MATUR

Yrd.Doç.Dr. Muhammet ÖREN

Yrd.Doç.Dr. Şenol ALAN

Yrd. Doç. Ceran ŞEKERYAPAN

Arş.Gör. Faruk ÇOLAK

Öğrenci Temsilcileri

Murat DARENDELİ, Ali KILIÇ, Gamze ATEŞOĞLU

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof.Dr.Güray UYAR

Öğrenci Danışmanları

Doç.Dr. Ayşe KAPLAN

Doç.Dr.Ender BÜYÜKGÜZEL

Doç.Dr.Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç.Dr.Ferhat MATUR

Yrd.Doç.Dr. Muhammet ÖREN

Yrd.Doç.Dr. Şenol ALAN

Yrd. Doç. Dr. Ceran ŞEKERYAPAN

Arş.Gör. Faruk ÇOLAK

Öğrenci Temsilcileri

Murat DARENDELİ, Ali KILIÇ, Gamze ATEŞOĞLU, Nilay KONAK

Ölçme-Değerlendirme Kurulu

İki Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr.Şenol ALAN

Doç.Dr.Ferhat MATUR

Araştırma Görevlileri ve Uzmanlar

Arş.Gör.Ayşe Dilek ÖZÇELİK, Arş.Gör. Faruk ÇOLAK 

İki Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr.Şenol ALAN

Doç.Dr.Ferhat MATUR

Araştırma Görevlileri ve Uzmanlar

Arş.Gör.Ayşe Dilek ÖZÇELİK, Arş.Gör. Faruk ÇOLAK 

Paydaşlar Danışma Kurulu

Bölüm Başkanı

İki Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Kemal BÜYÜKGÜZEL

Yrd.Doç.Dr.Muhammet ÖREN, Yrd. Doç. Dr. Şenol ALAN

Dış Paydaşlar

Bölüm Başkanı

İki Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Kemal BÜYÜKGÜZEL

Yrd.Doç.Dr.Muhammet ÖREN, Yrd. Doç. Dr. Şenol ALAN

Dış Paydaşlar

Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Kurulu

Bölüm Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç.Dr.Ayşe KAPLAN

Bölüm Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç.Dr.Ayşe KAPLAN

Halkla İlişkiler ve Etkinlikler Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı (Bilgi-İşlem İşlerinden Sorumlu)

Doç.Dr.Hatice ÇÖLGEÇEN

Bölüm Web Sayfası Sorumluları

Doç.Dr.Ferhat MATUR

Yrd.Doç.Dr. Şenol ALAN

Bölüm Başkan Yardımcısı (Bilgi-İşlem İşlerinden Sorumlu)

Doç.Dr.Hatice ÇÖLGEÇEN

Bölüm Web Sayfası Sorumluları

Doç.Dr.Ferhat MATUR

Yrd.Doç.Dr. Şenol ALAN

Bölüm Dışı Öğretim Üyelerince Verilen Derslerin Dosyalarını Denetleme Kurulu

Üç Öğretim Elemanı

Yrd. Doç. Dr. Ersöz GONCA

Yrd. Doç. Dr. Şenol ALAN

Yrd. Doç. Dr. Ceran ŞEKERYAPAN

Üç Öğretim Elemanı

Yrd. Doç. Dr. Ersöz GONCA

Yrd. Doç. Dr. Şenol ALAN

Yrd.Doç. Dr. Ceran ŞEKERYAPAN

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin