Eğitim Öğretim

Çift Anadal ve Yandal Programlarımız

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Çift Anadal Programlarımız

Bölümümüzde aşağıdaki tabloda verilen bölümler ile çift anadal programı yapılmaktadır.  Böylece öğrencilerimiz hem bu bölümlerin hem de Biyoloji bölümümüzün diplomasıyla mezun olabilmektedir. Çift anadal programı için Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

 

Fizik

Kimya

Matematik

Biyomedikal Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Hemşirelik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Eczacılık

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Psikoloji

Arkeoloji

Yandal Programlarımız

Bölümümüz Öğrencileri aşağıda belirtilen bölümlerle Yan Dal yapabilme imkanına sahiptir. Yandal programları için Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Arkeoloji

Biyomedikal Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Eczacılık

Fizik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Gıda Mühendisliği

Hemşirelik

Jeoloji Mühendisliği

Kimya

Maden Mühendisliği