Yabancı Uyruklu Öğrencilerimize duyuru:

Üniversitemiz Senatosunun 02.09.2014 tarih 2014/13-6 sayılı kararı ile Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde alandışı seçmeli dersler statüsünde açılmış olan "TDE905 Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Akademik Türkçe (2 0 2-3 AKTS)" dersinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı'nın 22.03.2019 tarih, 75850160-302.01.02-E.20764 sayılı yazısı gereğince her dönem alandışı seçmeli dersler havuzunda açılması ve Türkçe programlarda öğrenime başlayan yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimleri süresince bir kez bu derse kayıt yaptırmaları Üniversitemiz Senatosunun 24.06.2019 tarih, 2019/13-12 sayılı kararında yer almaktadır. Yabancı Uyruklu Öğrencilerimize duyrulur
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin