FEDEK

FEDEK AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI İÇİN OLUŞTURULAN KURULLAR (2016-2017)

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Kurul Adı Kurul Üyeleri

Eşgüdüm Kurulu

Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Kemal BÜYÜKGÜZEL

Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Mustafa SÖZEN

Doç. Dr. Ayşe KAPLAN

Doç. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Yrd. Doç. Dr. Ceran ŞEKERYAPAN

Ders Programı İzleme ve Geliştirme Kurulu

Bölümün Kadrolu Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL

Prof. Dr. Mustafa SÖZEN

Doç. Dr. Ayşe KAPLAN

Doç. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç. Dr. Ersöz GONCA

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Yrd. Doç. Dr. Şenol ALAN

Yrd. Doç. Dr. Ceran ŞEKERYAPAN

Altyapı Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı (Altyapıdan Sorumlu)

Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL

Doç. Dr. Ayşe KAPLAN

Laboratuar Sorumluları

Doç. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç.Dr. Muhammet ÖREN

Doç.Dr. Ersöz GONCA

Öğrenci İlişkileri Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç.Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Öğrenci Danışmanları

Yrd. Doç. Dr. Ceran ŞEKERYAPAN

Arş. Gör. Dr. Faruk ÇOLAK

Arş. Gör. A. Dilek UNAN

Öğrenci Temsilcileri

Ölçme-Değerlendirme Kurulu

İki Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Yrd.Doç.Dr.Şenol ALAN

Araştırma Görevlileri ve Uzmanlar

Arş. Gör. Faruk ÇOLAK, Arş. Gör. Ayşe Dilek UNAN

Paydaşlar Danışma Kurulu

Bölüm Başkanı

İki Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Kemal BÜYÜKGÜZEL

Doç.Dr.Muhammet ÖREN, Yrd. Doç. Dr. Şenol ALAN

Dış Paydaşlar

Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Kurulu

Doç. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç. Dr. Ayşe KAPLAN

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Yrd. Doç. Dr. Şenol ALAN

Yrd. Doç. Dr. Ceran ŞEKERYAPAN

Halkla İlişkiler ve Etkinlikler Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı (Bilgi-İşlem İşlerinden Sorumlu)

Doç.Dr.Hatice ÇÖLGEÇEN

Bölüm Web Sayfası Sorumluları

Yrd.Doç.Dr. Şenol ALAN

Bölüm Dışı Öğretim Üyelerince Verilen Derslerin Dosyalarını Denetleme Kurulu

Üç Öğretim Elemanı

Doç. Dr. Ersöz GONCA

Yrd. Doç. Dr. Şenol ALAN

Yrd. Doç. Dr. Ceran ŞEKERYAPAN

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin