Bölüm kalite

Fedek Formlar

Küçült Yazı Tipi Büyüt
FEDEK FORMLARI
 
 Güncel Formlar
Form 10 Ders Tanıtım Formu
Form 11 Ders Uygulama Belgesi
Form 08 Ders Dosyası Değerlendirme Formu
Form 9a 2018-2019 Ders açma-Değiş.
Form 12a 2018-2019 Güz Dönemi Ders İçeriği
Form 12b 2018-2019 Güz Dönemi Öğrenci Çalışmaları
From 13 Ders İletişim Bilgileri Formu
Öğretim Üyesi Bilgi Formu
Eski Dönemler İçin Formlar
FRM.08 Ders Dosyaları Değerlendirme Formu
FRM.09a Yeni Ders Açma / Ders Değişikliği Başvuru Formu
FRM.10 Ders Tanıtım Formu
FRM.11 Ders Uygulama Belgesi Formu
FRM.12a Dosya İçeriği Formu (Ders Notları Dosyası için)
FRM.12b Dosya İçeriği Formu (Öğrenci Çalışmaları Dosyası için)
FRM.13 Ders İletişim Bilgileri Formu
 
FEDEK ANKETLERİ
 
FRM.01 Yeni Öğrenci Anket Formu
FRM.02a Danışmanın Öğrenciyi Değerlendirme Formu
FRM.02b Öğrencinin Danışmanı Değerlendirme Formu
FRM.03 Öğretim Elemanı – Ders Değerlendirme Formu
FRM.04 Bilgi Toplama Anketi
FRM.05 Yeni Mezunlar Anket Formu
FRM.06 Eski Mezunlar Anket Formu
FRM.07a İşveren / Yönetici Anket Formu
 
FEDEK BELGELERİ
Öğrenci Not Dağılımı (Bağıl Değerlendirme)
Öğrenci Not Dağılımı
Öğretim Üyesi Bilgi Formu
 
-Fedek Ara, Genel, Bütünleme Sınav Programı
2011-2012 Bahar Ara Sınav Programı
2011-2012 Bahar Genel sınav Programı
2011-2012 Bahar Bütünleme Sınav Programı
2012-2013 Güz Ara Sınav Programı
2012-2013 Güz Genel Sınav Programı
2012-2013 Güz Bütünleme Sınav Programı
2012-2013 Bahar Ara Sınav Programı
2012-2013 Bahar Genel Sınav Programı
2012-2013 Bahar Bütünleme Sınav Programı
2013-2014 Güz Ara Sınav Programı
2013-2014 Güz Genel Sınav Programı
2013-2014 Güz Bütünleme Sınav Programı
2013-2014 Bahar Ara Sınav Programı
2013-2014 Bahar Genel Sınav Programı
2013-2014 Bahar Bütünleme Sınav Programı
2014-2015 Güz Ara Sınav Programı
2014-2015 Güz Genel Sınav Programı
2014-2015 Güz Bütünleme Sınav Programı
2014-2015 Bahar Ara Sınav Programı
2014-2015 Bahar Genel Sınav Programı
2014-2015 Bahar Bütünleme Sınav Programı
2015-2016 Güz Ara Sınav Programı
2015-2016 Güz Genel Sınav Programı
2015-2016 Güz Bütünleme Sınav Programı
2015-2016 Bahar Ara Sınav Programı
015-2016 Bahar Genel Sınav Programı
015-2016 Bahar Bütünleme Sınav Programı
2016-2017 Güz Ara Sınav Programı
2016-2017 Güz Genel Sınav Programı
2016-2017 Güz Bütünleme Sınav Programı
2016-2017 Bahar Arasınav-Genelsınav-Butunleme
2017-2018 Güz Arasınav-Genelsınav-Butunleme- Programı
2017-2018 Bahar  Arasınav-Genelsınav-Butunleme- Programı
2018-2019 Güz  Arasınav-Genelsınav-Butunleme- Programı
2018-2019 Bahar  Arasınav-Genelsınav-Butunleme- Programı
2019-2020 Güz  Arasınav-Genelsınav-Butunleme- Programı
2019-2020 Bahar  Arasınav-Genelsınav-Butunleme- Programı
2020-2021 Güz  Arasınav-Genelsınav-Butunleme- Programı
2020-2021 Bahar  Arasınav-Genelsınav-Butunleme- Programı
2021-2022 Güz  Arasınav-Genelsınav-Butunleme- Programı
2021-2022 Bahar  Arasınav-Genelsınav-Butunleme- Programı
-Fedek Haftalık Ders Programı
2011-2012 Bahar
2012-2013 Güz
2012-2013 Bahar
2013-2014 Güz
2013-2014 Bahar
2014-2015 Güz
2014-2015 Bahar
2015-2016 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Güz
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar
2020-2021 Güz
2020-2021 Bahar
2021-2022 Güz  
2021-2022 Bahar  
-Akademik Takvim
2011-2012 Bahar 
2012-2013 Güz
2012-2013 Bahar
2013-2014 Güz
2013-2014 Bahar
2014-2015 Güz
2014-2015 Bahar
2015-2016 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Güz
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar
2020-2021 Güz
2020-2021 Bahar
2021-2022 Güz Dönemi
2021-2022 Bahar Dönemi
-Öğretim Üyesi Ders Görevlendirmeleri
2011-2012 Bahar
2012-2013 Güz
2012-2013 Bahar
2013-2014 Güz
2013-2014 Bahar
2014-2015 Güz
2014-2015 Bahar
2015-2016 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Güz
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
 2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar
2020-2021 Güz
2020-2021 Bahar
 
 
-Ara Sınav ve Telafi Sınavlarının Tarihlerinin Belirlenmesine Yönelik Yönetim Kurulu Kararı
2011-2012 Bahar
2012-2013 Güz
2012-2013 Bahar
2013-2014 Güz
2013-2014 Bahar
2014-2015 Güz
2014-2015 Bahar
2016-2017 Güz
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar
2020-2021 Güz
2020-2021 Bahar
2021-2022 Güz
2021-2022 Bahar
-Tek Ders Sınav Tarihlerinin Belirlenmesine Yönelik Yönetim Kurulu Kararı
2011-2012 Bahar
2012-2013 Güz
2012-2013 Bahar
2013-2014 Güz
2013-2014 Bahar
2014-2015 Güz
2014-2015 Bahar
2015-2016 Güz
2015-2016 Bahar
2016-2017 Güz
2016-2017 Bahar
2017-2018 Güz
2017-2018 Bahar
2018-2019 Güz
2018-2019 Bahar
2019-2020 Güz
2019-2020 Bahar
2020-2021 Güz
2020-2021 Bahar
2021-2022 Güz
2021-2022 Bahar
-Yıl içi çalışmaları ile ara sınavların başarı notuna katkı oranı kararı
2011-2012 Bahar
2012-2013 Güz ve Bahar
2014-2015 Güz ve Bahar
2015-2016 Güz ve Bahar
2016-2017 Güz ve Bahar
2016-2017 Güz ve Bahar
2017-2018 Güz ve Bahar
2018-2019 Güz ve Bahar
2019-2020 Güz ve Bahar
2020-2021 Güz ve Bahar
2021-2022 Güz ve Bahar
-Devam koşulu yerine getirilen dersler için devam şartı ile ilgili karar
2011-2012 Bahar
2012-2013 Güz ve Bahar
2013-2014 Güz ve Bahar
2014-2015 Güz ve Bahar
2014-2015 Güz ve Bahar
2016-2017 Güz ve Bahar
2017-2018 Güz ve Bahar
2019-2020 Güz ve Bahar
2020-2021 Güz ve Bahar
2021-2022 Güz ve Bahar
 
-Dış Paydaşlar Danışma Kurulu Toplantı Kararı 2011-2012 (Bahar)
-Dış Paydaşlar Danışma Kurulu Toplantı Kararı 2012-2013 (Güz)
-Dış Paydaşlar Danışma Kurulu Toplantı Kararı 2012-2013 (Bahar)
-Dış Paydaşlar Danışma Kurulu Toplantı Kararı 2013-2014 (Güz)
-Dış Paydaşlar Danışma Kurulu Toplantı Kararı 2018-2019 (Güz)
-Dış Paydaşlar Danışma Kurulu Toplantı Kararı 2019-2020 (Güz)
-Dış Paydaşlar Danışma Kurulu Toplantı Kararı 2020-2021 (Güz)
 
-Laboratuar ve Uygulama Defteri
 
ÖRNEK YAZILAR
 
-Klasör Arkası Yazı Örneği
-Aynı Dosya içinde Dönemleri Ayıran Yazı Örneği

  

FEDEK AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI İÇİN OLUŞTURULAN KURULLAR
Kurul Adı

Kurul Üyeleri

Eşgüdüm Kurulu

Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Kemal BÜYÜKGÜZEL

Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Mustafa SÖZEN

Prof. Dr. Ersöz GONCA

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Ders Programı İzleme ve Geliştirme Kurulu

Bölümün Kadrolu Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL

Prof. Dr. Mustafa SÖZEN

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Prof. Dr. Ersöz GONCA
Doç. Dr. Ayşe KAPLAN

Prof. Dr. Muhammet ÖREN

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Altyapı Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı (Altyapıdan Sorumlu)

Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL

Prof. Dr. Muhammet ÖREN

Laboratuar Sorumluları

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Prof. Dr. Ersöz GONCA

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Öğrenci İlişkileri Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Öğrenci Danışmanları

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Arş. Gör. Dr. A. Dilek UNAN

Arş. Gör. Havva ATAR

Öğrenci Temsilcileri

Ölçme-Değerlendirme Kurulu

İki Öğretim Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi FARUK ÇOLAK

Araştırma Görevlileri ve Uzmanlar

Arş. Gör. Dr. Ayşe Dilek UNAN

Arş. Gör. Havva ATAR
Arş. Gör. Banu Ülkü Çakır

Kalite Kurulu

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Prof. Dr. Muhammet ÖREN

Dr. Öğr. Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Paydaşlar Danışma Kurulu

Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Kemal BÜYÜKGÜZEL

İki Öğretim Üyesi

Prof. Dr.Muhammet ÖREN, Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dış Paydaşlar

Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Kurulu

Prof. Dr. Muhammet ÖREN

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Arş. Gör. Dr. Ayşe Dilek UNAN

Arş. Gör. Havva ATAR

Halkla İlişkiler ve Etkinlikler Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı (Bilgi-İşlem İşlerinden Sorumlu)

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Bölüm Web Sayfası Sorumluları

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Bölüm Dışı Öğretim Üyelerince Verilen Derslerin Dosyalarını Denetleme Kurulu

Üç Öğretim Elemanı

Prof. Dr. Ersöz GONCA

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Mezunlarla İletişim Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Muhammet ÖREN

İki Öğretim Elemanı

Arş. Gör. Dr. Ayşe Dilek UNAN,

Arş. Gör. Havva ATAR
Arş. Gör. Banu Ülkü Çakır