FEDEK

FEDEK Kurulları

FEDEK AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI İÇİN OLUŞTURULAN KURULLAR

Kurul Adı

Kurul Üyeleri

2018-2019 Dönemleri için Seçilenler

Eşgüdüm Kurulu

Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Kemal BÜYÜKGÜZEL

Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Mustafa SÖZEN

Doç. Dr. Ayşe KAPLAN

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Kemal BÜYÜKGÜZEL

Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Mustafa SÖZEN

Doç. Dr. Ayşe KAPLAN

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Ders Programı İzleme ve Geliştirme Kurulu

Bölümün Kadrolu Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL

Prof. Dr. Mustafa SÖZEN

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç. Dr. Ayşe KAPLAN

Doç. Dr. Ersöz GONCA

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Bölümün Kadrolu Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL

Prof. Dr. Mustafa SÖZEN

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç. Dr. Ayşe KAPLAN

Doç. Dr. Ersöz GONCA

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Altyapı Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı (Altyapıdan Sorumlu)

Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL

Doç. Dr. Ayşe KAPLAN

Laboratuar Sorumluları

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Doç. Dr. Ersöz GONCA

Bölüm Başkan Yardımcısı (Altyapıdan Sorumlu)

Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL

Doç. Dr. Ayşe KAPLAN

Laboratuar Sorumluları

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Doç. Dr. Ersöz GONCA

Öğrenci İlişkileri Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Öğrenci Danışmanları

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Arş. Gör. A. Dilek UNAN

Öğrenci Temsilcileri

Merve Aleyna İLTEROĞLU

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Öğrenci Danışmanları

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Arş. Gör. A. Dilek UNAN

Öğrenci Temsilcileri

Merve Aleyna İLTEROĞLU

Ölçme-Değerlendirme Kurulu

İki Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi FARUK ÇOLAK

Araştırma Görevlileri ve Uzmanlar

Arş. Gör. Ayşe Dilek UNAN

İki Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi FARUK ÇOLAK

Araştırma Görevlileri ve Uzmanlar

Arş. Gör. Ayşe Dilek UNAN

Paydaşlar Danışma Kurulu

Bölüm Başkanı

İki Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Kemal BÜYÜKGÜZEL

Doç.Dr.Muhammet ÖREN, Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dış Paydaşlar

Bölüm Başkanı

İki Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Kemal BÜYÜKGÜZEL

Doç.Dr.Muhammet ÖREN, Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dış Paydaşlar

Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Kurulu

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç. Dr. Ayşe KAPLAN

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç. Dr. Ayşe KAPLAN

Doç. Dr. Muhammet ÖREN

Dr. Öğretim Üyesi Şenol ALAN

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Halkla İlişkiler ve Etkinlikler Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı (Bilgi-İşlem İşlerinden Sorumlu)

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Bölüm Web Sayfası Sorumluları

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Bölüm Başkan Yardımcısı (Bilgi-İşlem İşlerinden Sorumlu)

Prof. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Bölüm Web Sayfası Sorumluları

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Bölüm Dışı Öğretim Üyelerince Verilen Derslerin Dosyalarını Denetleme Kurulu

Üç Öğretim Elemanı

Doç. Dr. Ersöz GONCA

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Üç Öğretim Elemanı

Doç. Dr. Ersöz GONCA

Dr. Öğretim Üyesi Ceran ŞEKERYAPAN

Dr. Öğretim Üyesi Faruk ÇOLAK

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin