FEDEK Kurulları

FEDEK AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI İÇİN OLUŞTURULAN KURULLAR

Kurul Adı

Kurul Üyeleri

2012-2013 Dönemleri için Seçilenler

Eşgüdüm Kurulu

Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Kemal BÜYÜKGÜZEL

Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Mustafa SÖZEN

Prof.Dr.Güray UYAR

Doç.Dr.Ayşe KAPLAN

Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Kemal BÜYÜKGÜZEL

Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Mustafa SÖZEN

Prof.Dr.Güray UYAR

Doç.Dr.Ayşe KAPLAN

Ders Programı İzleme ve Geliştirme Kurulu

Bölümün Kadrolu Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Mustafa SÖZEN

Prof.Dr.Güray UYAR

Doç.Dr. Ayşe KAPLAN

Doç.Dr.Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç.Dr.Ferhat MATUR

Yrd.Doç.Dr. Ersöz GONCA

Yrd.Doç.Dr. Muhammet ÖREN

Yrd.Doç.Dr. Şenol ALAN

Yrd. Doç. Dr. Ceran ŞEKERYAPAN

Bölümün Kadrolu Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Mustafa SÖZEN

Prof.Dr.Güray UYAR

Doç.Dr. Ayşe KAPLAN

Doç.Dr.Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç.Dr.Ferhat MATUR

Yrd.Doç.Dr. Ersöz GONCA

Yrd.Doç.Dr. Muhammet ÖREN

Yrd.Doç.Dr. Şenol ALAN

Yrd. Doç. Dr. Ceran ŞEKERYAPAN

Altyapı Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı (Altyapıdan Sorumlu)

Doç.Dr.Hatice ÇÖLGEÇEN

Laboratuar Sorumluları

Doç.Dr.Ayşe KAPLAN

Bölüm Başkan Yardımcısı (Altyapıdan Sorumlu)

Doç.Dr.Hatice ÇÖLGEÇEN

Laboratuar Sorumluları

Doç.Dr.Ayşe KAPLAN

Öğrenci İlişkileri Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç.Dr.Hatice Çölgeçen

Öğrenci Danışmanları

Doç.Dr. Ayşe KAPLAN

Doç.Dr.Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç.Dr.Ferhat MATUR

Yrd.Doç.Dr. Muhammet ÖREN

Yrd.Doç.Dr. Şenol ALAN

Yrd. Doç. Ceran ŞEKERYAPAN

Arş.Gör. Faruk ÇOLAK

Öğrenci Temsilcileri

Murat DARENDELİ, Ali KILIÇ, Gamze ATEŞOĞLU

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof.Dr.Güray UYAR

Öğrenci Danışmanları

Doç.Dr. Ayşe KAPLAN

Doç.Dr.Ender BÜYÜKGÜZEL

Doç.Dr.Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç.Dr.Ferhat MATUR

Yrd.Doç.Dr. Muhammet ÖREN

Yrd.Doç.Dr. Şenol ALAN

Yrd. Doç. Dr. Ceran ŞEKERYAPAN

Arş.Gör. Faruk ÇOLAK

Öğrenci Temsilcileri

Murat DARENDELİ, Ali KILIÇ, Gamze ATEŞOĞLU, Nilay KONAK

Ölçme-Değerlendirme Kurulu

İki Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr.Şenol ALAN

Doç.Dr.Ferhat MATUR

Araştırma Görevlileri ve Uzmanlar

Arş.Gör.Ayşe Dilek ÖZÇELİK, Arş.Gör. Faruk ÇOLAK 

İki Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr.Şenol ALAN

Doç.Dr.Ferhat MATUR

Araştırma Görevlileri ve Uzmanlar

Arş.Gör.Ayşe Dilek ÖZÇELİK, Arş.Gör. Faruk ÇOLAK 

Paydaşlar Danışma Kurulu

Bölüm Başkanı

İki Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Kemal BÜYÜKGÜZEL

Yrd.Doç.Dr.Muhammet ÖREN, Yrd. Doç. Dr. Şenol ALAN

Dış Paydaşlar

Bölüm Başkanı

İki Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Kemal BÜYÜKGÜZEL

Yrd.Doç.Dr.Muhammet ÖREN, Yrd. Doç. Dr. Şenol ALAN

Dış Paydaşlar

Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Kurulu

Bölüm Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç.Dr.Ayşe KAPLAN

Bölüm Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN

Doç.Dr.Ayşe KAPLAN

Halkla İlişkiler ve Etkinlikler Kurulu

Bölüm Başkan Yardımcısı (Bilgi-İşlem İşlerinden Sorumlu)

Doç.Dr.Hatice ÇÖLGEÇEN

Bölüm Web Sayfası Sorumluları

Doç.Dr.Ferhat MATUR

Yrd.Doç.Dr. Şenol ALAN

Bölüm Başkan Yardımcısı (Bilgi-İşlem İşlerinden Sorumlu)

Doç.Dr.Hatice ÇÖLGEÇEN

Bölüm Web Sayfası Sorumluları

Doç.Dr.Ferhat MATUR

Yrd.Doç.Dr. Şenol ALAN

Bölüm Dışı Öğretim Üyelerince Verilen Derslerin Dosyalarını Denetleme Kurulu

Üç Öğretim Elemanı

Yrd. Doç. Dr. Ersöz GONCA

Yrd. Doç. Dr. Şenol ALAN

Yrd. Doç. Dr. Ceran ŞEKERYAPAN

Üç Öğretim Elemanı

Yrd. Doç. Dr. Ersöz GONCA

Yrd. Doç. Dr. Şenol ALAN

Yrd.Doç. Dr. Ceran ŞEKERYAPAN

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin