Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri

Bitki Doku Kültür Laboratuvarı ve Böcek Kültür Laboratuvarı

Böcek Kültür Laboratuvarı ve Herbaryum

Omurgalı ve Omurgasız Hayvanlar Laboratuvarı

Biyoloji Bölümü Hakkında

1999 yılında kurulan biyoloji bölümü 2000 yılında kurucu 4 öğretim üyesinin göreve başlamasıyla fiili olarak faaliyete geçirildi; ve yine ilk kez 2001-2002 öğretim yılında toplam 32 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı. Bölümümüzde halen 2 Profesör, 5 Doçent,4

3 Yardımcı Doçent, 2 araştırma görevlisi doktor ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 10 öğretim üyesi ve 3 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölümümüz ayrıca Bülent Ecevit üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak tezli yüksek lisans ve doktora eğitimi de vermektedir.